WELSH WORDS

 

A few every day words and phrases

 

bore da

noswaith dda

p’nawn da

nos da

diolch

diolch yn fawr

dim diolch

Iawn diolch

os gwelwch yn dda

sut rydych chi

rydw I’n siarad Cymraeg

dydwi ddim yn siarad Cymraeg

croeso

un

dau

tri

pedwar

te

iwgwr

bara gwyn

bara brown

iechyd da

coffi

siocled

mae’n ddwrg gen i

da boch chi

good morning

good evening

good afternoon

good night

thanks

thank you very much

no thank you

fine thank you

please (although plis is often used)

how are you

I speak Welsh

I do not speak Welsh

welcome

one

two

three

four

tea

sugar

white bread

brown bread

cheers!

coffee

chocolate

sorry

good bye

 

 

Learning

Welsh

The

Alphabet

Words

& Phrases

Place

Names

National

Anthem

Photos

of Wales

Welsh

Genealogy

Sing 4

Wales

National

Eisteddfod

Unwaith

eto’n