WELSH LANGUAGE

 

Mae hen wlad fy nhadau / National Anthem

 

WELSH

 

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,

Tros ryddid gollasant eu gwaed.

 

Cytgan:

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.

Tra mor yn fur i'r bur hoff bau,

O bydded i'r hen iaith barhau.

 

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,

Pob dyffryn, pob clogwyn i'm golwg sydd hardd;

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si

Ei nentydd, afonydd, i mi.

 

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad.

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

 

 

ENGLISH

 

The land of my fathers, the land of my choice,

The land in which poets and minstrels rejoice;

The land whose stern warriors were true to the core,

While bleeding for freedom of yore.

 

Chorus:

Wales! Wales! fav'rite land of Wales!

While sea her wall, may naught befall

To mar the old language of Wales.

 

Old mountainous Cambria, the Eden of bards,

Each hill and each valley excite my regards;

To the ears of her patriots how charming still seems

The music that flows in her streams.

 

My country tho' crushed by a hostile array,

The language of Cambria lives on to this day;

The muse has eluded the traitors' foul knives,

The harp of my country survives.

(NOTE: This is not a literal translation of the Welsh)

 

PHONETIC

 

My hen wlahd vun hod'-eye un onn'-weel ee mee

Gwlahd byerth ah contor'-yon enwog'-yon oh vree

Eye goo'-rol ruvel'-weer, gwlahdgarr'-weer trah mahd

Tross ruth'-id* gothla-ssont' eye gwide

 

Cytgan:

Gwlahd, gwlahd, plyde'-yol ooeve im gwlahd

Trah more un veer eer beer hoaf bye

O buth'-ed eer hen yithe bar-hye'

 

 

Learning

Welsh

The

Alphabet

Words

& Phrases

Place

Names

National

Anthem

Photos

of Wales

Welsh

Genealogy

Sing 4

Wales

National

Eisteddfod

Unwaith

eto’n